ALIZE

De patiënten

Alizé is een ”gesloten” verpleegeenheid voor volwassen mannen die in hoofdzaak lijden aan psychotische stoornissen en een ziekenhuisopname vereisen meestal in het kader van de wet van 26 juni 1990. De opgenomen populatie vertoont over het algemeen aanverwante pathologieën zoals andere psychiatrische stoornissen en/of min of meer overheersende somatische aandoeningen in het klinisch beeld en in de behandeling.

Het behandelingschema van de eenheid

De verpleegeenheid stelt een ziekenhuisopname voor op middellange en langere termijn, die na een observatieperiode en een multi-axiale herevaluatie tot doel heeft om te komen tot een stabilisatie om vervolgens te werken aan de heropbouw van het levensproject van de gebruiker. De opmaak van dit project van psychosociale rehabilitatie dat tot doel heeft om een aangepast levenskader te vinden voor de bijzondere omstandigheden van elke patiënt en onder meer gebruik maakt van farmacologische en psychotherapeutische benaderingen, de verpleegkundige zorg, de communautaire dynamiek, individuele begeleiding binnen en buiten de muren van de instelling, …

De verantwoordelijken

Psychiater: Dr. Frédéric VANDERZEYPEN
Hoofdverpleger: Mevrouw Latifa BOUBAD
Sociaal assistent: Mevrouw Julie VANSIGHEN

ook te bekijken

ADRES MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Luzernestraat 11,
1030 Schaerbeek

T : +32 2 735 01 60
info@chjt.be


TOEGANG TOT HET CENTRUM VIA

CONTACT MET ONS OPNEMEN

Bedankt voor uw bericht