AZUR

De patiënten

Het betreft een opname-eenheid voor mannen, die in hoofdzaak patiënten opneemt die bij hoogdringendheid worden gehospitaliseerd in het kader van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van geesteszieke personen Deze omvat een strikte observatie en een snelle multidisciplinaire diagnostische evaluatie, onder meer om tegemoet te komen aan de termijnen opgelegd door de wet.

Het behandelingsschema van de eenheid

De eenheid beschikt eveneens over een bed om een geïnterneerde op te nemen die op proef is vrijgelaten en door een crisis gaat.

In functie van de weerhouden werkhypothesen, de beslissing van de vrederechter (opheffing of bevestiging van een beschermingsmaatregel), de noden en specifieke verwachtingen van de patiënt en van zijn netwerk, zal het multidisciplinaire team haar interventies en begeleiding aanpassen: verder werken aan een alliantie, opnieuw in vraag stellen of toelaten om zich te plaatsen en opnieuw banden te leggen met anderen.

De ziekenhuisopname heeft dus de bedoeling om de toestand van een persoon in crisis te evalueren en hem een meerassige en geïndividualiseerde behandeling te garanderen door het familiale netwerk en de externe therapeutische initiatieven te betrekken.

De verantwoordelijken

Psychiaters: Dr. Alain SEUTIN en Dr. Anys AMIRE
Hoofdverpleger: De heer Adrien DEFRAENE
Sociaal assistenten: Mevrouw Florence MINOR en Mevrouw Stéphanie VAN DER LINDEN

ook te bekijken

ADRES MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Luzernestraat 11,
1030 Schaerbeek

T : +32 2 735 01 60
info@chjt.be


TOEGANG TOT HET CENTRUM VIA

CONTACT MET ONS OPNEMEN

Bedankt voor uw bericht