HEGOA

De patiënten

De eenheid forensische psychiatrie (EFP) is een pilootproject op initiatief van de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid. Het project past in het kader van de interface tussen justitie en de therapie. De eenheid neemt personen op die vallen onder de wet op de internering (op proef vrijgelaten en die binnenkort zullen worden geplaatst) met een ”medium risk”-profiel om hen de mogelijkheid te bieden een optimaal project van sociale re-integratie aan te bieden dankzij een volgehouden omkadering.

Het behandelingschema van de eenheid

Opname gebeurt na een multidisciplinair onderzoek van een kandidatuurdossier en een intakgesprek vooraf met de geïnteresseerde persoon gerealiseerd in zijn verblijfplaats (welke deze ook is) in de drie regio’s van het land.

Zodra de kandidatuur van de persoon is aanvaard, wordt deze opgenomen zodra er een plaats vrij is. De opname in het ziekenhuis doorloopt drie stappen: een eerste fase ” Onthaal ” is de gelegenheid voor de persoon tijdens de eerste weken van zijn verblijf de mogelijkheid om zich aan te passen aan de eenheid en om kennis te maken met het team (en omgekeerd). Een tweede fase ” Aan het werk ” met een variabele duur (meestal 6 tot 12 maanden) is gericht op de planning en organisatie van de dag en een specifieke begeleiding door de psychiater of assistent in opleiding, de psycholoog-referent, de nursingverantwoordelijke, de sociaal assistent, de criminoloog en de systeempsycholoog. Een derde fase, gericht op het ” Voornemen tot ontslag ” laat na overleg tussen de persoon en het team toe om concrete stappen te ondernemen ter voorbereiding van het vertrek. Ten slotte is een follow-up voorzien na vertrek dat wordt verzorgd door de psycholoog-referent en de nursingverantwoordelijke die zal zorgen voor een naadloze overgang en de overname van de begeleiding van het ziekenhuis naar de ambulante zorg.

Samenwerking

De eenheid HEGOA werkt samen met het mobiel team EOLIA van ons centrum die beiden deel uitmaken van een zorgtraject dat wordt gereguleerd door een ondertekende overeenkomst met de FOD VG tussen het CHJT, het IBW CASMMU en het PVT Dr. Jacques Ley.

De verantwoordelijken

Psychiater: Dr. Pierre TITECA
Hoofdverpleger: Mevrouw Elmiza MARTIN
Coördinator: De heer Francisco REPISO
Sociaal assistent: Mevrouw Céline SALSAC

ook te bekijken

ADRES MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Luzernestraat 11,
1030 Schaerbeek

T : +32 2 735 01 60
info@chjt.be


TOEGANG TOT HET CENTRUM VIA

CONTACT MET ONS OPNEMEN

Bedankt voor uw bericht