LES ERABLES

De patiënten

Het PTCA is ontstaan op basis van een pilootproject opgestart in 1995 door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Het is een eenheid dat patiënten opneemt met ernstige gedragsstoornissen of die agressief gedrag vertonen (PTCA staat voor Patients présentant des Troubles sévères du Comportement et/ou Agressifs).

Het behandelingsplan van de eenheid

Het behandelingsplan van het patiënt is individueel en wordt dagelijks gevolgd en uitgevoerd door het multidisciplinaire team. Elke patiënt wordt opgevolgd door een psychiater, een sociaal assistent, twee individuele begeleiders, een individuele psycholoog en een gezinspsycholoog.

Het doel is om te komen tot de stabilisering van de mentale toestand van de patiënt en van het problematische gedrag, tot de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden (relationeel, sociaal, in het kader van de autonomie, enz.), het zelfvertrouwen en de sociale re-integratie via de ontwikkeling van een geïndividualiseerd levensproject na ontslag.

Deze doelstellingen passen in het kader van de zorgvuldige zorg voor de rechten van de patiënt, het respect van zijn intimiteit en van het netwerk waartoe hij behoort. Een werk dat gezamenlijk wordt opgebouwd tussen de interveniërende zorgverstrekkers en de patiënten stimuleert hen om zich te houden aan het therapeutisch project.

In het kader van de nabehandeling na heropvoeding stelt het team van het PTCA, in de mate van het mogelijke, een ambulante follow-up voor na ontslag voor patiënten die eerder in de eenheid hebben verbleven.

De verantwoordelijken

Psychiater: Dr. Lucie DE SMET
Hoofdverpleger: De heer Michaël RUFFIN
Coördinator: De heer Lionel DEMILIER
Sociaal assistent: Mevrouw Céline DE COSTER

ook te bekijken

ADRES MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Luzernestraat 11,
1030 Schaerbeek

T : +32 2 735 01 60
info@chjt.be


TOEGANG TOT HET CENTRUM VIA

CONTACT MET ONS OPNEMEN

Bedankt voor uw bericht