Gebruiksvoorwaarden

Over de website

Het Centre Hospitalier Jean Titeca vzw heet u van harte welkom op zijn website.

De website van het Centre Hospitalier Jean Titeca wordt beheerd door de cel communicatie die valt onder de algemene directie van het ziekenhuis.

Contact: communication@chjt.be

Deze website die toegankelijk is voor het grote publiek, wil zijn bezoekers informeren over het Centre Hospitalier Jean Titeca en de verschillende activiteiten. Bovendien wil het centrum de gebruikers tools en nuttige informatie ter beschikking stellen om contact op te nemen met de verschillende diensten van het ziekenhuis.


De webpagina’s van deze website worden gehost door Infomaniak Network SA en zijn ontwikkeld door  Comase Informatique SA.

Toegangs- en gebruiksvoorwaarden van de website

Door de website van het Centre Hospitalier Jean Titeca te openen, verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande informatie. Door de website van het Centre Hospitalier Jean Titeca te gebruiken (lezen van inhouden, downloaden van documenten, registratie op onze formulieren) geeft u formeel aan om zonder enig voorbehoud akkoord te gaan met onderhavige gebruiksvoorwaarden en ons Privacybeleid. Bovendien verplicht u zich ertoe om deze voorwaarden na te leven.

Het Centre Hospitalier Jean Titeca behoudt zich het recht voor om deze algemene gebruiksvoorwaarden op elk ogenblik en eenzijdig, zonder kennisgeving vooraf te wijzigen, geheel of gedeeltelijk on hold te zetten en deze aan te passen.  Deze aanpassingen en bijwerkingen verplichten u. We nodigen u bijgevolg uit om deze rubriek regelmatig te bezoek om na te gaan welke algemene voorwaarden op dit moment van toepassing zijn.

Inhoud en voorwerp van de website

Het Centre Hospitalier Jean Titeca stelt zijn website ter beschikking met de bedoeling om het verstrekken van informatie aan patiënten en aan elk geïnteresseerd persoon in het medisch aanbod te vergemakkelijken.

De informatie vermeld op de website van het Centre Hospitalier Jean Titeca is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er werd bijzondere aandacht besteed aan het  aanleveren van pertinente, correcte en geactualiseerde informatie. Deze informatie wordt puur informatief en indicatief gegeven.  Ze vervangt in geen geval adviezen, diagnoses en beoordelingen van geneesheren.

Beperking van aansprakelijkheid

De bezoeker gebruikt de website van het Centre Hospitalier Jean Titeca op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico. In geen geval kunnen het Centre Hospitalier Jean Titeca zelf, zijn medewerkers of partners aansprakelijk worden gesteld voor schade of ongemak dit het gevolg zou zijn van het gebruik van de website of de informatie hierin vervat.

Persoonsgegevens en cookiebeheer

Toegang tot de basisgegevens van de website van het Centre Hospitalier Jean Titeca vereist de communicatie van geen enkel persoonsgegeven zoals de naam, geboortedatum, adres of het invoeren van een authentificatiewijze via login en wachtwoord.

Door op de website van het Centre Hospitalier Jean Titeca te surfen, kunnen onze IT-systemen passieve gegevens verzamelen zoals uw IP-adres (Internet Protocol) of het type browser dat u gebruikt aan de hand van logfiles* of ”cookies” bijvoorbeeld om informatie te verzamelen over datum en uur van uw bezoek of welke pagina’s van onze website die u hebt bezocht.

Door gebruik te maken van onze diensten via onze formulieren (contactformulier, inschrijvingsformulier en online rekrutering) levert u ons vrijwillige enkele persoonsgegevens (naam, voornaam, e-mailadres, enz.).

De bescherming van de persoonsgegevens en het cookiebeleid dat door het Centre Hospitalier Jean Titeca wordt verzekerd overeenkomstig zijn Privacybeleid, beschikbaar op de website.

* Een logfile is een journaal dat de historiek van de gebeurtenissen bijhoudt die op onze website zijn opgetreden. Dit laat eveneens toe om de activiteit van een bepaald proces te analyseren.

Externe koppelingen

De koppelingen van de website van het Centre Hospitalier Jean Titeca naar andere websites of inlichtingen zijn zuiver informatief.

Het Centre Hospitalier Jean Titeca kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het ter beschikking stellen van hyperlinks die doorverbinden naar een andere website en erkent geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, de producten en diensten die op deze websites worden aangeboden of ter beschikking gesteld.

Intellectuele eigendom

De website en het geheel van elementen hierop gepubliceerd, waaronder de teksten, foto’s en afbeeldingen, video’s, audiovisueel materiaal, illustraties, logo’s zijn eigendom van het Centre Hospitalier Jean Titeca en worden beschermd door het auteursrecht inzake het intellectuele eigendom. 

Tenzij mits expliciete toelating van het Centre Hospitalier Jean Titeca is het wijzigen, de reproductie, de representatie en het downloaden van de website of een deel ervan is verboden op welk medium ook, tenzij voor privaat gebruik.

Geen enkele tekst, foto of illustratie mag trouwens, ongeacht het doel of het gebruik van de foto of illustratie, vanaf de website worden gereproduceerd zonder schriftelijke toelating vooraf van het Centre Hospitalier Jean Titeca. De bron en de meldingen betreffende het auteursrecht en het eigendomsrecht moeten altijd duidelijk worden   vermeld: auteursrecht /(c) vzw Centre Hospitalier Jean Titeca.

Reclame

De website van het Centre Hospitalier Jean Titeca aanvaardt en doet aan geen enkele vorm van reclame. Het ziekenhuis wordt uitsluitend gefinancierd door eigen middelen

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Onderhavige voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht en wordt dienovereenkomstig uitgevoerd. In het geval van een geschil zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel, Franstalige rol, bevoegd.

Bijwerken onderhavig beleid

Onderhavig beleid kan op elk ogenblik en zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd.

Realisatie van de website

De website van het Centre Hospitalier Jean Titeca is gemaakt door  Comase Informatique en Stanygraphics © 2017 – Alle rechten voorbehouden

 

Centre Hospitalier Jean Titeca vzw

Luzernestraat 11

1030 – Schaarbeek (Brussel)

KBO : BE0420.427.001

 

ook te bekijken

ADRES MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Luzernestraat 11,
1030 Schaerbeek

T : +32 2 735 01 60
info@chjt.be


TOEGANG TOT HET CENTRUM VIA

CONTACT MET ONS OPNEMEN

Bedankt voor uw bericht