UKUMA

De begunstigden

Het USIP (Unité de Soins Intensifs Psychiatriques, afdeling voor intensieve psychiatrische zorg) “Ukuma” is een project dat valt onder een overeenkomst met de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid. Het project past in het kader van de interface tussen justitie en de therapie. De afdeling neemt personen (M/V) op die vallen onder de wet op de internering, op proef vrijgelaten met een ”medium risk”-profiel om hen de mogelijkheid te bieden een optimaal project van sociale re-integratie aan te bieden dankzij een volgehouden omkadering.

Het behandelingsplan van de afdeling

Opname gebeurt na een multidisciplinair onderzoek van een kandidatuurdossier en een intakegesprek vooraf met de geïnteresseerde persoon gerealiseerd in zijn verblijfplaats, uit een specifiek netwerk, wat het ook is, in de drie regio’s van het land.

Zodra de kandidatuur van de persoon is aanvaard, wordt deze opgenomen zodra er een plaats vrij is. De opname in het ziekenhuis bestaat uit twee fasen:

  • Een eerste “opvangfase” biedt de persoon de gelegenheid om te wennen aan de unit (meestal de overgang vanuit een gevangenis) en om een therapeutische band op te bouwen tijdens de eerste maand.
  • Een tweede “stabilisatiefase” (5 maanden) richt zich op psychopathologische stabilisatie en de ondersteuning die geboden wordt door de verschillende medewerkers van de afdeling (psychiater, psycholoog-referent, nursing-referent, sociaal assistent, criminoloog, systeempsycholoog, kinesitherapeut en ergotherapeut).

Deze opnamefasen kunnen één keer worden herhaald, als de situatie dit vereist. 

Met de steun van het team zal de verzorgde persoon een levensproject opstellen dat op coherente wijze aan zijn behoeften voldoet.

De rest van de zorg wordt geboden in de afdeling “Hegoa” om het levensproject in de praktijk te brengen.

 

Bovendien werkt de afdeling “Ukuma” samen met de verschillende afdelingen binnen het traject van intramurale zorg van het CHJT, om zorg te bieden die het best past bij de behoeften van de persoon, en met externe netwerken: specifiek voor de internering en regulier.

De verantwoordelijken 

Psychiater : Dr Patrizio DI VIRGILIO
Hoofdverpleger : De heer Baptiste BIDEGAIN
Coördinator : De heer Francisco REPISO
Sociaal assistent : Mevrouw Céline SALSAC

Nuttige informatie

Aanvraagadres : admissions.internement@chjt.be

 

ook te bekijken

ADRES MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Luzernestraat 11,
1030 Schaerbeek

T : +32 2 735 01 60
info@chjt.be


TOEGANG TOT HET CENTRUM VIA

CONTACT MET ONS OPNEMEN

Bedankt voor uw bericht