ALIZE

De begunstigden

Alizé is een gemengde zorgafdeling voor volwassenen die meestal lijden aan psychotische stoornissen en een ziekenhuisopname nodig hebben als onderdeel van een herstelproces.

Toelating is gebaseerd op een voorafgaande evaluatie op het moment van kandidaatstelling. De afdeling ontvangt patiënten onder beschermingsmaatregel of in vrijwillige opname.

Het behandelingsplan van de afdeling

Deze afdeling stelt een ziekenhuisopname voor op middellange en langere termijn, die, na een multidisciplinaire observatiefase, zal leiden tot de gezamenlijke opbouw van een geïndividualiseerd levensproject met de gebruiker. De opmaak van dit project van psychosociale rehabilitatie dat tot doel heeft om een aangepast levenskader te vinden voor de bijzondere omstandigheden van elke patiënt is gebaseerd op farmacologische en psychotherapeutische behandelingen, verpleegkundige zorg, gemeenschapsleven, individuele of groepsondersteuning door kinesitherapeutische en ergotherapeutische diensten, evenals door gespecialiseerde opvoeders.

De verantwoordelijken

Psychiater: Dr. Frédéric VANDERZEYPEN
Hoofdverpleger: Mevrouw Latifa BOUBAD
Sociaal assistent: Mevrouw Julie VANSIGHEN

ook te bekijken

ADRES MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Luzernestraat 11,
1030 Schaerbeek

T : +32 2 735 01 60
info@chjt.be


TOEGANG TOT HET CENTRUM VIA

CONTACT MET ONS OPNEMEN

Bedankt voor uw bericht