Geschiedenis

In zijn meer dan 160-jarig bestaan nam het Centre Hospitalier Jean Titeca (CHJT) soms op beslissende wijze deel aan diverse transformaties van de psychiatrische praktijk van ons land.

Het startte allemaal in 1852  toen het ” Maison de Santé Maeck ” werd gebouwd aan de Leuvensesteenweg in antwoord op de wet op de opvang van mentaal zieke patiënten van 1850. Als private instelling nam het gezondheidshuis onder het regime van de collocatie hoofdzakelijk mensen op die leden aan neurologische pathologieën. In 1946 wordt het gezondheidshuis omgedoopt tot Centre Neuro-Psychiatrie du Docteur Titeca. Het geheel ondergaat een architecturale metamorfose en ook de therapeutische behandelingen worden radicaal gewijzigd.

In 1980 verandert het CNP zijn naam naar aanleiding van een wijziging van de statuten. De vzw draagt vanaf nu de naam Centre Hospitalier Jean Titeca (CHJT) als eerbetoon aan dokter Jean Titeca, hoofdgeneesheer die onder meer de initiatiefnemer was van het eerste klinische laboratorium van de elektro-encefalogram in België.

In 1988 huldigde het CHJT een van de eerste beschutte woningen van Brussel in (IBW) door het creëren van een dienst buiten het ziekenhuis die in eerste instantie een twaalftal patiënten opvangt, verspreid over twee locaties in Schaarbeek, één direct naast het CHJT, en het andere op initiatief van het Centre de Santé Mentale ANAIS naast het gemeentehuis.

De vzw CASMMUCentre d’Aide pour la Santé Mentale en Milieu Urbain (Hulpcentrum Geestelijke Gezondheid in de Stad) is het resultaat van een samenwerking van het CHJT en het CSM ANAIS. De samenwerking heeft zich geleidelijk ontwikkeld, te beginnen met 12 bedden en met op heden 98 plaatsen, waarvan 8 zijn voorbehouden voor adolescenten met psychische problemen.

Sinds de jaren 90 antwoordt het CHJT op verschillende projectverzoeken van de FOD Volksgezondheid.

  • Het PTCA (in 1995), een project dat patiënten behandelt met ernstige gedragstoornissen of die agressief gedrag vertonen (PTCA staat voor Patients présentant des Troubles sévères du Comportement et/ou Agressifs).
  • Het UPML – Unité Psychiatrique Médico-Légale (in 2001), een project dat is bedoeld voor de evaluatie van de resocialisatiemogelijkheden en -voorwaarden van patiënten die leven onder het statuut van Wet tot bescherming van de maatschappij.
  • KARIBU (in 2003), een onderzoeksproject naar de mogelijkheid tot organisatie van een dienst voor jeugddelinquenten met psychiatrische stoornissen (verschillende diagnoses).

In 2007 wordt een sectie voor adolescenten “CASMMU ADOS” opgezet in de buurt van het CHJT, en door het centrum ondersteund.

Eind 2007 wordt op de site van het CHJT een psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) opgericht, het MSP Dr. Jacques Ley. In oktober 2007 opende het huis zijn deuren voor 34 bewoners en werden reeds de eerste geïnterneerde patiënten opgenomen. Met de overname van de site van la Cambre in 2010 tot 2014 en de site Schweitzer in 2013 werd het PVT verder uitgebreid Sindsdien concentreerde het PVT zich terug naar de historische site, de site Vier Seizoenen in Schaarbeek met 60 bewoners en de site Schweitzer in Sint-Agatha-Berchem met 46 bewoners of een totaal van 106 bewoners waarvan 12 geïnterneerden.

Eind 2009 startte het CHJT in partnerschap met de Universitaire Ziekenhuizen Sint-Lucas met een project onder de naam ”Artikel 107” gericht op de behoeften van de gebruikers met de bedoeling om het partnerschap tussen de actoren van het zorgnet te verbeteren en thuisinterventieteams op te richten.

In 2016 sluit het CHJT zich aan bij het project Bru-Stars dat via een mobiel team kinderen en adolescenten met mentale gezondheidsproblemen in het Brussels Gewest wil helpen.

In 2017 neemt het CHJT deel aan het project ”Kansarmoede” dat via een mobiel team hulpbehoevende personen met mentale problemen wil helpen.

In 2017 werd de algemeen directeur van het CHJT benoemd als dagelijkse beheerder van het MSP Dr. Jacques Ley. Zo kwamen beide instellingen onder dezelfde directie en werden gaandeweg nieuwe functionele samenwerkingen ontwikkeld. Op basis van deze vaststellingen besloten de Raden van bestuur van beide vzw’s eind 2018 om te fusioneren. 

In de loop der jaren is het Centre Hospitalier Jean Titeca gaandeweg gegroeid en worden personeel en patiënten onthaald in gebouwen die zijn gebouwd in verschillende tijdperken. Om deze omgeving te moderniseren en aan patiënten en medewerkers een aangenaam en aangepast levens- en werkkader aan te bieden zijn op dit moment belangrijke renovatiewerken aan de gang. Deze hebben tot doel om een maximaal aantal 1-persoonskamers te voorzien, de toegangen te herbekijken en geschikte recreatieve en logistieke ruimten aan te bieden die beantwoorden aan de huidige normen en aan onze behoeften. Het CHJT is in augustus 2016 gestart met de afbraak van de oude gebouwen met de bedoeling om vanaf januari 2017 een nieuwe vleugel te bouwen van om en bij de 16.000 m².

Vandaag bieden het CHJT en het IBW Casmmu een zorgpakket aan dat tegemoetkomt aan de verschillende behoeften inzake mentale gezondheid.

ook te bekijken

ADRES MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Luzernestraat 11,
1030 Schaerbeek

T : +32 2 735 01 60
info@chjt.be


TOEGANG TOT HET CENTRUM VIA

CONTACT MET ONS OPNEMEN

Bedankt voor uw bericht