Contactpersonen medische dienst en verpleging

Medisch directeur, hoofdgeneesheer Dr. Pierre OSWALD  
Adjunct hoofdgeneesheer Dr. Alain SEUTIN  
Medisch secretariaat Mevrouw Barbara SCHILLINGS 02/738.09.58
Medisch secretariaat Mevrouw Nathalie BOXUS 02/738.09.58

Als u een afspraak wenst te maken met een van onze geneesheren, neem dat contact op met het Medisch secretariaat.

 Psychiaters

Psychiater Dr. Anys AMIRE Verpleegeenheid AZUR
Psychiater Dr. Godelieve BAETENS Verpleegeenheid LES BAMBOUS
Psychiater Dr. Catherine CESCUTTI Verpleegeenheid KARIBU
Psychiater Dr. Bernard DEPARIS Verpleegeenheid EOLE
Psychiater Dr. Lucie DE SMET Verpleegeenheid LES ERABLES
Psychiater Dr. Pierre OSWALD Verpleegeenheid LES OLIVIERS
Psychiater Dr. Evelyne PEETERS Verpleegeenheden LES OLIVIERS
Kinderpsychiater Dr. Bruno PICCININ Verpleegeenheden KARIBU en KALLIMA
Psychiater Dr. Alain SEUTIN Verpleegeenheden AZUR
Psychiater Dr. Pierre TITECA  Verpleeg eenheid HEGOA
Psychiater Dr. Frédéric VANDERZEYPEN Verpleegeenheid ALIZE

 Somatici

Generalist Dr. Patricia CHAMPAGNE
Generalist Dr. Vincent DASSY
Neuroloog Dr. Cécile RETIF
Cardioloog Dr. Raimondo HAARDT

 Geneesheren mobiele teams

Psychiater Dr. Jean-Philippe HEYMANS MCT (Mobiel crisisteam)
Psychiater Dr. Wolfgang SCHULLER MCT (Mobiel crisisteam)
Psychiater Dr. Charles-Antoine SIBILLE TELA + Antenne Kansarmoede
Psychiater Dr. Evelyne PEETERS MAYA
Psychiater Dr. Pierre TITECA EOLIA
Psychiater Dr. Stéphanie GODINAS EOLIA

Directeur zorg en verpleging Mevrouw Christelle EVRARD
Diensthoofd verpleging Mevrouw Fabienne CHAMPAGNE
Diensthoofd verpleging Mevrouw Anja DEMASURE
Diensthoofd verpleging De heer Laurent VANDERBEQUE
Diensthoofd verpleging De heer Ibrahima TRAORE
Verantwoordelijke opnames Mevrouw Corinne JOSSON

Hoofdapotheker Mevrouw Doris DOMNGANG 02/738.09.44

Met alle vragen kunt u op elk moment terecht op de dienst Apotheek.

Psychiater Dr. Zeliha ZINGIR  
Diensthoofd verpleging De heer Ibrahima TRAORE  
Hoofdverpleger   02/742.90.94
Adjunct-hoofdverpleger Mevrouw Céline DEBROUX 02/740.90.94

Psychiater Dr. Zeliha ZINGIR  
Diensthoofd verpleging De heer Ibrahima TRAORE  
Hoofdverpleger De heer Imad HADDOUCH 02/467.03.99

ook te bekijken

ADRES MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Luzernestraat 11,
1030 Schaerbeek

T : +32 2 735 01 60
info@chjt.be


TOEGANG TOT HET CENTRUM VIA

CONTACT MET ONS OPNEMEN

Bedankt voor uw bericht