KARIBU EN KALLIMA

De begunstigden

De instellingen voor intensieve behandelingen (IIB) voor volwassenen ”Karibu” (C1), instelling voor opname en intensieve behandeling en ”Kalima” (D1), instelling voor zelfstandigheid en intensieve behandeling, nemen mannelijke adolescenten op tussen 12 en 18 jaar (bij voorkeur tussen 14 en 18 jaar) op basis van een gerechtelijke beschikking van de jeugdrechtbank of van een administratief mandaat van de dienst jeugdbescherming.

Voor deze jongeren geldt ofwel dat ze:

  • vervolgd worden voor een als misdrijf omschreven feit(1)
  • “in gevaar” zijn en worden gecontroleerd door de jeugdrechtbank(2) of de dienst rechtsbescherming(3)(4)
  • onder observatie zijn geplaatst na toepassing van de wet van 26/6/1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke
  • zijn opgenomen op vrijwillige of onderhandelde basis in een regulier K-bed of crisis K-bed

Behandelingsplannen van de instellingen

De diensten Karibu en Kallima, die zich op het raakvlak bevinden tussen jeugdzorg, justitie en gezondheid, bieden gespecialiseerde medisch-psychologische en educatieve ondersteuning aan adolescenten met ernstige psychologische en gedragsstoornissen.

Wat de specificiteit betreft, is elke dienst erop gericht de gedragsproblemen van de patiënt in het behandelingsproces te integreren zonder het therapeutische proces in gevaar te brengen.

In het kader van een multisystemische aanpak wordt met de jongere, zijn familie en sociale netwerk (school, hulpverlening in open milieu, huisarts, enz.) een therapeutisch project opgestart in overleg met de mandant en de professionals die bij de situatie van de patiënt zijn betrokken (rechtbank, diensten voor rechtsbescherming, instellingen en diensten, enz.)

De medische, psychologische, sexo-affectieve en gezinszorg worden gemoduleerd in functie van de doelstellingen van de opname.

Naast therapeutische workshops gericht op de verbetering van de levenskwaliteit en de ontwikkeling van het potentieel van de jongere, bieden gedetacheerde leerkrachten van de Robert Dubois-school (type 5), in een geïndividualiseerde context, bijscholingscursussen, voorbereiding en begeleiding voor specifieke tests aan (zoals het CEB of CE1D) en/of wordt gewerkt aan het ontdekken van nieuwe schoolhorizonten…

Ten slotte zijn de begrippen zorgnetwerk en re-integratie op school en/of in het beroepsleven de leidraad voor het in overleg ontwerpen van ondersteuningssystemen na vertrek uit het ziekenhuis voor patiënten en hun gezinnen.

Ter ondersteuning van de zorgafdelingen ontwikkelt het multidisciplinaire ambulante team “Karavelle” (02/880.85.55) het intensieve “in & out-reaching” programma, dat bestaat uit interventies ofwel vóór een ziekenhuisopname, om te proberen deze te voorkomen of zich erop voor te bereiden, ofwel erna, om de duur van het ziekenhuisverblijf te verkorten en de terugkeer naar de leefomgeving te bevorderen door te zorgen voor continuïteit van hulp en zorg en door te verwijzen naar netwerkbronnen.

De verantwoordelijken

Afdelingshoofd, kinderpsychiater : Dr Bruno PICCININ

Coördinator : De heer Etienne JOIRET

Hoofdverpleegster : De heer Jérôme FRANCOIS

KARIBU
Psychiaters: Dr. Bruno PICCININ en Dr. Catherine CESCUTTI
Hoofdverpleger: De heer Guillain VAN WAASDIJK
Sociaal Assistent: Mevrouw Charline DOURTE

KALLIMA
Psychiaters : Dr. Bruno PICCININ & Dr. Ghizlène SKALLI
Hoofdverpleger: Mevrouw Catia MEDEIROS
Sociaal assistent: Mevrouw Clémence BECHET

Coördinatie van adviesaanvragen en toelatingen

Dr. Bruno PICCININ & De heer Etienne JOIRET

0494/38 10 11

De afdelingen Karibu & Kallima werken samen met het ambulante team van Karavelle.

 


(1) MOF – via artikel 56 van het besluit van de FWB van 18/01/2018 of via artikel 36*4 van de wet van 8 april 1965 of, voor Nederlandstalige minderjarigen, op grond van de toepassing van het Decreet betreffende het jeugddeliquentierecht (1) van 15 FEBRUARI 2019. 

(2)Artikelen 8 en 9 van de Brusselse ordonnantie van 29 april 2004

(3) Wallonië – artikel 51 van het decreet van 18/01/2018

(4) Voor Nederlandstalige jongeren, op grond van de toepassing van het Decreet van Integrale jeugdhulp van 12 juli 2013

ook te bekijken

ADRES MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Luzernestraat 11,
1030 Schaerbeek

T : +32 2 735 01 60
info@chjt.be


TOEGANG TOT HET CENTRUM VIA

CONTACT MET ONS OPNEMEN

Bedankt voor uw bericht