Het therapeutisch project

De psychiatrische verzorgingstehuizen beschikken over 106 plaatsen verdeeld over twee sites ”Vier seizoenen ” in Schaarbeek   en ” Schweitzer ” in Sint-Agatha-Berchem. We bieden opnames van het ” residentiële type ” aan.

Het is onze bedoeling om personen met een psychiatrische aandoening in staat te stellen om hun capaciteiten en hun autonomie te behouden en de verbeteren ten einde hen toe te laten hun leven weer op te nemen.

Om voor iedereen een kwalitatieve dienstverlening te kunnen aanbieden is het voor ons jammer genoeg onmogelijk om mensen op te nemen die :

  • actief en problematisch verdovende middelen nemen
  • degeneratieve neurologische stoornissen vertonen
  • een ernstige mentale achterstand hebben
  • psychopathische stoornissen vertonen
  • problematisch seksueel gedrag vertonen

Onze behandeling is gebaseerd op het principe van de psychosociale re-integratie. Hiervoor bieden we u een multidisciplinaire zorgbehandeling aan, 24 uur per dag. Elke bewoner krijgt een personeelslid toegewezen die binnen de residentie optreedt als ”referentie” voor zijn zorgproject. Elke bewoner kan verder rekenen op de competenties van het volledige multidisciplinaire team dat geïndividualiseerde en gepersonaliseerde diensten zal leveren.

Via een programma van therapeutische activiteiten en bezigheidstherapie zal elke persoon kunnen evolueren om zijn competenties te behouden en verder te ontwikkelen via de verbetering of oplossing van problemen die gekoppeld zijn aan de pathologie van elk individu.

U zult regelmatig praten met de psychiater van het tehuis, die met u individuele afspraken zal maken. Bovendien bestaat de mogelijkheid dat de psychiater u blijft opvolgen, ook buiten het tehuis. Hetzelfde geldt voor uw huisarts.

Het PVT is een residentiële zorginstelling. De verblijfsduur wordt bijgevolg met elke bewoner en het team besproken in functie van het individuele zorgproject.

Het PVT in de praktijk :

het PVT verzorgt voor iedereen de maaltijden, rekening houden met een eventueel medisch dieet en/of religieuze bijzonderheden (bijvoorbeeld een dieet zonder varkenvlees).

Ze zorgt voor de toediening van geneesmiddelen conform de medische voorschriften.

De bewoner heeft de mogelijkheid om buitenshuis te slapen. Dit kan tot vier keer per maand. Bovendien zijn er per jaar 14 vakantiedagen voorzien.

Ontmoetingen met het gezin of met de familie worden op vraag van de bewoner, zijn gezin of het team georganiseerd.

Elke bewoner heeft de mogelijkheid om bezoek te ontvangen op de dagen voorzien in het huishoudelijk reglement van elk tehuis.

Elk jaar stelt het PVT een vakantie van 5 dagen voor, begeleid door het team.

ook te bekijken

ADRES MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Luzernestraat 11,
1030 Schaerbeek

T : +32 2 735 01 60
info@chjt.be


TOEGANG TOT HET CENTRUM VIA

CONTACT MET ONS OPNEMEN

Bedankt voor uw bericht