MAYA

Voorstelling

De mobiele interventiecel (MIC) MAYA is een pilootproject bedoeld voor personen met een verstandelijke beperking en een psychische aandoening met gedragsproblemen Ons doel is om deze aandoeningen te verminderen teneinde de psychische toestand van patiënten en het samen leven in de gezinsomgeving of de instelling te verbeteren. Omwille van hun beperkte cognitieve en communicatieve vermogens ondervinden deze mensen immers moeilijkheden om hun problemen onder woorden te brengen. Vaak drukken ze zich uit via moeilijke gedragingen die door de omgeving als problematisch worden ervaren. Om deze mensen te helpen moet bijgevolg een bijzondere aandacht worden besteed aan psychiatrische problemen die worden gemaskeerd door moeilijk gedrag. We zorgen voor een zorgnetwerk rondom de patiënt en werken met hem samen. De vraag tot interventie kan van de patiënt zelf komen of kan komen van iemand uit de zijn omgeving (naasten, familie, professionals, enz.). Dit kan telefonisch.

De opdrachten van de MIC MAYA

  • Interventies thuis, in de instelling in samenwerking met het netwerk : medisch, familiaal, begeleidingsdienst, instelling…
  • Aanwezig zijn en de gezinnen van patiënten die thuis wonen bijstaan.
  • Ondersteunen en mogelijke werkpistes voorstellen bij de teams in moeilijkheden.
  • Interventiemogelijkheden voorstellen die kunnen worden voorzien in de leefomgeving van de patiënt.
  • De integratie van de Double Diagnostic (DD) patiënten in de zorgdiensten en de leefomgeving promoten.
  • De meest adequate ziekenhuisopnames voorstellen, met name door voorrang te geven aan de vermindering van de duur van de ziekenhuisopname met een opvolging na opname.
  • De familiale en professionele omgeving van de patiënt ondersteunen en begeleiden door interventies te plannen en op te volgen.
  • Hulp bieden in het zin geven van het lijden en de gedragingen van de patiënt.
  • De koppeling maken tussen verschillende delen van het netwerk teneinde de onderlinge communicatie te verbeteren om op deze manier de behandeling van de persoon met een mentale beperking meer kansen te geven.

Parallel hieraan werd het ” Vlinderproject ” opgestart om de vorming en sensibilisering van de sectoren een de behoeften en bijzonderheden van het Double Diagnostics (DD) publiek te ondersteunen.

Dit project wil overleg tussen werkers in de sector van de mentale gezondheid, intellectuele deficiëntie en/of DD aanzwengelen.

Doelpubliek

Deze dienst is bedoeld voor personen ouder dan 16 getroffen door een ” dubbele diagnose ” (intellectuele deficiëntie en mentale ziekte) die gedragsproblemen vertonen of zouden kunnen gaan vertonen).

Actiegebied

MAYA treedt op in het Brussels Gewest (NL/FR).

Contacten

Telefonisch op het nummer 0490/11.42.12 coördinator: 0490/11.42.11)
Per e-mail: cmimaya@chjt.be

Adres

Kolonel Bourgstraat 108A – 1030 Schaarbeek
Van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 u.

Meer informatie vindt u HIER

ook te bekijken

ADRES MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Luzernestraat 11,
1030 Schaerbeek

T : +32 2 735 01 60
info@chjt.be


TOEGANG TOT HET CENTRUM VIA

CONTACT MET ONS OPNEMEN

Bedankt voor uw bericht