MAYA

Voorstelling

De mobiele interventiecel “Maya” (MIC) is gemandateerd om psychosociale ondersteuning te bieden aan mensen ouder dan 16 die een dubbele diagnose hebben gekregen (verstandelijke beperking en geestelijke gezondheidsproblemen).

De cel is actief in heel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De dienst is gratis en we werken indien nodig samen met tolken.

We ontmoeten mensen, hun naasten en professionals waar zij dat willen. Dat kan thuis zijn, op school, in een zorg- of hulpinstelling, of waar dan ook. We ondersteunen hen op verschillende manieren.

De toegang tot de dienst is bedoeld om “laagdrempelig” te zijn. Dit betekent dat we niet wachten tot begunstigden een goed uitgewerkt verzoek hebben geformuleerd voordat we ermee instemmen hen te ontmoeten, en dat we verzoeken van derden accepteren. We werken rechtstreeks met mensen in moeilijkheden en/of ter ondersteuning van hun familie of institutionele omgeving. Deze openheid is een noodzaak voor deze populatie, voor wie de taalondersteuning beperkt is en het soms moeilijk is om relaties aan te gaan.

Opdrachten

Ons doel is om psychologisch en sociaal moeilijke situaties te verlichten door de toegang tot zorg, sociale bijstand en het creëren van een netwerk specifiek voor elke situatie te bevorderen.

Om dit te bereiken is er eerst tijd om elkaar te ontmoeten en een relatie op te bouwen, voordat er een plan kan worden opgesteld met de persoon en, indien nodig, zijn naasten, rekening houdend met alle parameters van de situatie. De volgende stap is het vinden van geschikte en beschikbare partners. Zodra dit nieuwe netwerk is opgezet en goed werkt, kunnen we overwegen om ons terug te trekken uit de opvolging.

Deze verschillende fasen kunnen lang duren. Hierdoor is de duur van de begeleiding niet vooraf bepaald.

Soms werken we samen met een instelling die advies wil over een moeilijke behandeling. In dit geval voeren we een reeks observatiesessies uit binnen de instelling, om samen met het team na te denken over nieuwe manieren om de persoon in kwestie te begeleiden.

Als het verzoek niet overeenkomt met de opdracht, stuurt de MIC het verzoek door naar meer geschikte diensten en zorgt ervoor dat deze hieraan gevolg kunnen geven.

Het team 

Het team bestaat uit psychosociale hulpverleners en een psychiater.

De begeleiding wordt geboden door een duo van hulpverleners.

Actiegebied

MAYA treedt op in het Brussels Gewest (NL/FR).

Contacten – Nieuwe aanvraag 

Telefonisch op het nummer 0490/11.42.12, van maandag ot vrijdag van 9 uur tot 17 uur.

Per e-mail: nd@maya.brussels

Adres

Kolonel Bourgstraat 108A – 1030 Schaarbeek

Meer informatie vindt u HIER

ook te bekijken

ADRES MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Luzernestraat 11,
1030 Schaerbeek

T : +32 2 735 01 60
info@chjt.be


TOEGANG TOT HET CENTRUM VIA

CONTACT MET ONS OPNEMEN

Bedankt voor uw bericht