HEGOA

De begunstigden

De afdeling forensische psychiatrie (UPML) “Hegoa” is een pilootproject op initiatief van de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid. Het project past in het kader van de interface tussen justitie en de therapie. De afdeling neemt personen (M/V) op die vallen onder de wet op de internering, op proef vrijgelaten met een ”medium risk”-profiel om hen de mogelijkheid te bieden een optimaal levensproject van sociale re-integratie aan te bieden dankzij een volgehouden omkadering.

Het behandelingschema van de afdeling

De meeste patiënten worden overgeplaatst vanuit de afdeling “Ukuma” als onderdeel van een zorgtraject voor geïnterneerden dat is ontwikkeld binnen het CHJT.

Voor anderen gebeurt de opname na een multidisciplinair onderzoek van een kandidatuurdossier en een intakegesprek vooraf met de geïnteresseerde persoon gerealiseerd in zijn verblijfplaats (welke deze ook is) in de drie regio’s van het land.

Zodra de persoon is aanvaard, wordt deze opgenomen zodra er een plaats vrij is. De opname in het ziekenhuis bestaat uit twee fasen:

  • Een eerste “opvangfase” (1 maand), die de gelegenheid biedt om vertrouwd te raken met de nieuwe woonomgeving en het gewenste levensproject te bepalen;
  • Een tweede “zelfstandigheidsfase” (2 tot 5 maanden) waarin de nadruk ligt op de noodzaak voor de persoon om verantwoordelijkheid te nemen voor het bereiken van doelen in lijn met zijn levensproject:
  • Een derde fase voor de “projectstappen” (3 tot 6 maanden) die zich richt op de concrete aspecten die hem in staat zullen stellen om zijn levensproject uit te voeren;
  • Een vierde fase staat bekend als de “latentieperiode”, dit is de tijd die nodig is om de wettelijke formaliteiten te vervullen en de geïdentificeerde accommodatie beschikbaar te maken.

Afhankelijk van de behoeften van het project kan de duur van elke fase variëren.

Ten slotte is een follow-up voorzien na vertrek dat wordt verzorgd door de psycholoog-referent en de nursingverantwoordelijke die zal zorgen voor een naadloze overgang en de overname van de begeleiding van het ziekenhuis naar de ambulante of residentiële zorg.

Samenwerking

De afdeling “Hegoa” werkt specifiek samen met de afdeing “Ukuma”, maar ook met andere afdelingen van CHJT (“Les Bambous”, “Alizé” en “Eole”) evenals de verschillende teams van het zorgtraject van geïnterneerden (in of buiten Brussel) waaronder het IBW CASMMU, het IBW Nausicaa, het PVT “4 seizoenen”, de antenne Eolia van het mobiele team.

Er zijn ook talloze samenwerkingsverbanden opgezet met structuren uit het reguliere zorgnetwerk.

De verantwoordelijken

Psychiater: Dr. Pierre TITECA
Hoofdverpleegster: Mevrouw Elmiza MARTIN
Coördinator: De heer Francisco REPISO
Sociaal assistent: Mevrouw Perrine VRIAMONT

ook te bekijken

ADRES MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Luzernestraat 11,
1030 Schaerbeek

T : +32 2 735 01 60
info@chjt.be


TOEGANG TOT HET CENTRUM VIA

CONTACT MET ONS OPNEMEN

Bedankt voor uw bericht