ATLAS

De begunstigden

Atlas is een afdeling voor intensieve psychiatrische zorg voor 16 patiënten met gedragsstoornissen met of zonder agressie (PGZA), geassocieerd met psychische stoornissen, voornamelijk niet-gestabiliseerde psychotische stoornissen.

Het behandelingsplan van de afdeling

Een warm welkom, mensen ontmoeten, gezelligheid, respect en humanisme zijn kernwaarden die het verblijf van elke patiënt sturen en vormgeven.

De patiënten worden verwelkomd door een multidisciplinair team (psychiater, huisarts, verpleegkundige, ergotherapeut, kinesitherapeut, psycholoog, sociaal assistent, enz.) en krijgen algemene zorg gericht op het stabiliseren van hun mentale toestand en gedrag.

Patiënten worden op individuele basis ondersteund in hun herstelproces. Elke patiënt krijgt speciale zorg van een psychiater, twee begeleiders (een psycholoog en een lid van het verpleegteam) en een sociaal assistent.

Vanaf de dag dat ze aankomen tot de dag dat ze vertrekken, werken patiënten samen met het team om hun individuele therapeutische project op te zetten. Het zorgtraject zal de middelen binnen en buiten de instelling kunnen mobiliseren. Het netwerk waartoe de patiënt behoort (familie, vrienden, naasten, enz.), het professionele netwerk (behandelend psychiater, behandelend huisarts, psychosociale hulpverleners, enz.), de vorige verblijfplaats, enz. zijn allemaal middelen die samen met de patiënt aan het werk gezet zullen worden.

De infrastructuur van de afdeling is ontworpen om patiënten een plek te bieden waar ze zich veilig voelen en waar bronnen van geruststelling gemakkelijk beschikbaar zijn. Met dit in gedachten heeft elke patiënt een eigen kamer en zijn de leefruimten zo georganiseerd dat sociale interactie en gezelligheid worden bevorderd, terwijl de privacy van elk individu wordt gerespecteerd.

Aan het begin van de afdeling zijn tal van activiteiten mogelijk (therapeutische themaworkshops: kookworkshops, kunstworkshops, bordspellen, tafeltennis, computerapparatuur met internettoegang, videospelconsole, dagje aan zee, kerstmarkt en wekelijkse wandeling in de buurt, excursies, picknicks, museumbezoeken, enz.)

Afhankelijk van de wensen, behoeften en het opgezette project kan de begeleiding en ondersteuning door het team van de afdeling Atlas na de ziekenhuisopname worden voortgezet als onderdeel van een ambulante opvolging.

De verantwoordelijken

Psychiater: Dr. Lucie DE SMET
Hoofdverpleger: De heer Michaël RUFFIN
Coördinator: De heer Lionel DEMILIER
Sociaal assistent: Mevrouw Céline DE COSTER

ook te bekijken

ADRES MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Luzernestraat 11,
1030 Schaerbeek

T : +32 2 735 01 60
info@chjt.be


TOEGANG TOT HET CENTRUM VIA

CONTACT MET ONS OPNEMEN

Bedankt voor uw bericht