EOLE

Afdeling voor intensieve zorg 2 (USIP2)

De begunstigden

De forensische afdeling B1 verzorgt patiënten met psychiatrische stoornissen die vallen onder de wet van 26/06/1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke.

Deze afdeling voor gemengde zorg heeft 28 bedden en wordt voornamelijk gebruikt voor spoedeisende zorg aan patiënten die onder gerechtelijk bevel staan.  De afdeling vangt patiënten onder forensische maatregel van gedwongen opname op voor maximaal 40 dagen (art. 5 en 9 van de wet betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke van 26/06/1990). Dit kan worden uitgebreid met een verplichting om intramurale of extramurale zorg te verlenen (“onderhoud”, art. 17). Patiënten die zorg nodig hebben en opnieuw moeten worden opgenomen, worden opnieuw op deze afdeling opgenomen.

In het kader van haar opdracht kan de afdeling twee geïnterneerde patiënten opnemen die op proef worden vrijgelaten in crisissituatie (wet van 24/04/2007 gewijzigd op 05/05/2014).

Het behandelingsplan van de afdeling

Het therapeutische project stelt een gespecialiseerd onthaal en een specifieke evaluatie van elke patiënt door een multidisciplinair team voor. Dit team bestaat uit psychiaters, verpleegkundigen, verzorgers die verschillende zorgbenaderingen aanbieden, psychologen, sociaal assistenten, een kinesitherapeut en een ergotherapeut.

De behandeling en de begeleiding van de patiënt houdt rekening met het gerechtelijke mandaat en wil komen tot de psychosociale re-intergratie van de patiënt in samenwerking met de nabije omgeving en het zorgnetwerk.

De patiënt en het multidisciplinaire team werken samen om een therapeutisch project te ontwikkelen dat geschikt is voor de psychosociale stabilisatie van de patiënt, door middel van specifieke, geïndividualiseerde begeleiding op basis van een humanistische zorgfilosofie.

De verantwoordelijken

Psychiaters: Dr. Mokhtar Abdelhakim LAOUFI & Dr. Claudia LOBINA
Hoofdverpleger: De heer Antoine DELAITE
Sociaal assistenten: Mevrouw Lisa BINOT, Mevrouw Marie-Paul KOUAME & Mevrouw Pyérine ANGWANA

ook te bekijken

ADRES MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Luzernestraat 11,
1030 Schaerbeek

T : +32 2 735 01 60
info@chjt.be


TOEGANG TOT HET CENTRUM VIA

CONTACT MET ONS OPNEMEN

Bedankt voor uw bericht