Opdrachten

Het Centre Hospitalier Jean Titeca (CHJT), de PVT’s en de IBW CASMMUvormen een geheel van zorgen dat beantwoordt aan de verschillende behoeften van geestelijke gezondheid, overeenkomstig het klinisch verloop, alsook aan de vijf functies die zijn ontwikkeld in het kader van de nationale hervorming van de geestelijke gezondheidszorg.

 • Het Centre Hospitalier Jean Titeca:
  Het CHJT laat toe om adolescenten en volwassenen te hospitaliseren (functie 4), in hoofdzaak onder een medisch wettelijk statuut. Deze patiënten vertonen meestal multidimensionale en complexe psychiatrische problemen, waarbij psychisch lijden optreedt in combinatie met gedrags- en sociale problemen.

  Het CHJT wil kwalitatieve multidisciplinaire behandelingen in een therapeutisch kader aanbieden die kunnen worden gekwalificeerd als “weldoende behandeling” Deze multidisciplinaire zorgen hebben de bedoeling om, binnen het CHJT en in overleg met de netwerken voor mentale gezondheid, individuele begeleidingen aan te bieden waarbij de patiënt een actieve bijdrage levert aan zijn  levensproject.

  Deze patiënten kunnen trouwens eveneens ambulant worden opgevolgd dankzij verschillende mobiele teams (functie 2) en raadpleging (functie 1) en nazorg (functie 1)

 • De psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT):
  De opdracht van de PVT’s is hoofdzakelijk gekoppeld aan opvang (functie 5) omdat alle residenten in het PVT verblijven. De primaire doelstelling is om voor de residenten een toestand van welbevinden te consolideren die hen moet toelaten om zichzelf in functie van de mogelijkheden te behelpen, het hoofd te bieden aan de normale beslommeringen van het dagelijkse leven en in staat te zijn om een bijdrage te leveren aan de gemeenschap.

  Het psychiatrische verzorgingstehuis Dokter Jacques Ley vangt personen op die psychisch kwetsbaar zijn en moeilijkheden ondervinden bij het op eigen benen staan en het alleen wonen. Dit onthaal omvat een medicinale begeleiding, een stimulering van de hygiëne, zorg en het volledige hotelluik.

  De begeleiding van de bewoners is gericht op de psychosociale herintegratie door hen een aantal vaardigheden bij te brengen die ze niet hebben of verloren zijn via een multidisciplinaire begeleiding op hun eigen tempo, teneinde vast te stellen welke omgeving het meest aangewezen is als leefomgeving.

  Ten slotte wordt alles in het werk gesteld om de bewoners een therapeutisch kader aan te bieden in een veilige en verzekerde gezinsomgeving.

 • De beschutte woningen CASMMU.
  De opdracht van de IBW sluit voornamelijk aan op (functie 5 opvang) maar ook op (functie 3) die de psychosociale rehabilitatie beoogt via de realisatie van opdrachten om dagelijkse activiteiten te organiseren. De personeelsleden, die zijn verbonden aan een beschutte woning, hebben een begeleidende functie, die voornamelijk is gericht op het behoud van de zelfstandigheid van de bewoners. De hulp die aan de bewoners wordt aangeboden, is geïndividualiseerd en kan verschillende vormen aannemen.  Voor sommigen zal deze hulp zich beperken tot het bieden van een luisterend oor en ondersteuning via referentiegesprekken, voor anderen zal de begeleiding uitgebreider zijn en kan deze zijn gericht op verschillende assen (administratieve hulp, budgettaire begeleiding, individueel behandelplan …). De dagelijkse activiteiten (functie 3) omvatten de taken van begeleiding van de patiënten bij activiteiten met het oog op opleiding, sociale activiteiten, culturele activiteiten, beroepsactiviteiten of socioprofessionele re-integratie.

  Het nagestreefde doel is in alle gevallen een verbetering van de sociale integratie. De aangeboden hulp moet, onder andere, de volgende activiteiten omvatten :
  toezien op de klinische toestand en de stabiliteit en evolutie ervan, terwijl de risico’s van een mogelijke terugval zoveel mogelijk worden voorkomen.

  • toezien op de verbetering of het behoud van sociale en administratieve vaardigheden en het invoeren van de nodige ondersteuning.
  • toezien op de goede werking van het netwerk van de bewoner.
  • toezien op een tijdsbesteding die is aangepast aan de psychische toestand van de betreffende persoon. In dit verband is ook een plaats voor ontmoetingen en vrijetijdsactiviteiten in de buurt van de woningen (april 2004) geopend, zodat de bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Deze plaats is ook toegankelijk voor externe gasten. Iedereen kan profiteren van een internetverbinding, de dagelijkse krant, gezelschapsspelletjes spelen … Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd.
  • toezien op de kwaliteit van de contacten van de bewoners in hun leefomgeving en met de lokale gemeenschap.
ook te bekijken

ADRES MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Luzernestraat 11,
1030 Schaerbeek

T : +32 2 735 01 60
info@chjt.be


TOEGANG TOT HET CENTRUM VIA

CONTACT MET ONS OPNEMEN

Bedankt voor uw bericht