Het ambulante team “intensivering” Karavelle

Voorstelling

Karavelle biedt psychologische, educatieve en kinderpsychiatrische ondersteuning aan mannelijke adolescenten van 12 tot 17 jaar die lijden aan ernstige psychiatrische stoornissen en gedragsproblemen. 

De teams van hulpverleners worden gevormd op basis van een analyse van het verzoek en de ontwikkeling van elke situatie. 

Naast de kinderpsychiater volgen minstens twee professionals (duo) de situatie op. De interventies zijn proactief, flexibel en mobiel. 

Hiervoor komt Karavelle in twee situaties tussenbeide: 

 • In reaching: waar mogelijk ziekenhuisopname voorbereiden of voorkomen door intensieve ambulante zorg te bieden in de eigen omgeving van de jongere (gezin, instelling, enz.). 
  Om dit te bereiken werkt het team samen met het gezin en de verschillende hulpverleners die betrokken zijn bij de jongere (dienst voor jeugdhulpverlening, dienst voor jeugdbescherming, openbare instellingen voor jeugdbescherming, jeugdrechter, residentiële diensten voor jongeren, ziekenhuizen, jeugdhulpverlening, casemanager, mobiele teams, mobiele begeleidingsteams, enz.). 
  De interventie kan ook de weg bereiden voor een ziekenhuisopname als dit medisch geïndiceerd is op basis van klinische observaties en de context. 
 • Out reaching: het team kan voor het einde van de ziekenhuisopname van de jongere ingrijpen om re-integratie in het gezin of een instelling te vergemakkelijken, zodat de duur van de ziekenhuisopname wordt beperkt of verkort. 
  De opvolging kan plaatsvinden in het gezin, in een instelling en/of tijdens een consult. 

Naast het waarborgen van continuïteit van zorg, is de opvolging ook bedoeld om het risico op heropname te beperken. 

Inclusiecriteria

Opnames op de ambulante dienst “Karavelle” zijn voor mannelijke adolescenten:

 • van 12 tot 17 jaar; 
 • die lijden aan psychiatrische stoornissen;
 • ofwel een dossier hebben bij de jeugdrechter, na het plegen van een strafbaar feit, of omdat ze zich in een gevaarlijke situatie bevinden die gedwongen hulpverlening rechtvaardigt; 
 • ofwel onderworpen zijn aan een onderhoudsmaatregel met nazorg overeenkomstig de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke; 
 • ofwel vrijwillig zorg zoeken. 

Interventiegebied

Het werkingsgebied van het team strekt zich uit tot de Brusselse hoven van beroep en, van geval tot geval, tot die van Bergen en Luik (eventueel Gent en Antwerpen). 

Contacten 

De heer E. JOIRET, psycholoog, coördinator modules adolescentenzorg.
GSM : 0494/38.10.11
Mail : etienne.joiret@chjt.be

De heer B. PICCININ, kinderpsychiater hoofd van de afdeling – bruno.piccinin@chjt.be

Adres

Luzernestraat 22 – 1030 Schaerbeek.

 

Het team van Karavelle werkt samen met de eenheden Karibu en Kallima, die deel uitmaken van de dienst adolescenten van het CHJT. 

ook te bekijken

ADRES MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Luzernestraat 11,
1030 Schaerbeek

T : +32 2 735 01 60
info@chjt.be


TOEGANG TOT HET CENTRUM VIA

CONTACT MET ONS OPNEMEN

Bedankt voor uw bericht