Opdracht en visie

Onze opdracht

Het ziekenhuis vangt volwassen patiënten en adolescenten voornamelijk onder forensisch statuut op (meer dan 90 % beschermingsmaatregel van de persoon met een mentaal gezondheidsprobleem, geplaatste geïnterneerden of probatie, mannelijke adolescenten die worden geplaatst ten gevolge van een overtreding of waarvan is vastgesteld dat ze in gevaar zijn of een problematische opvoeding hebben of die in observatie zijn geplaatst), alsook patiënten die ernstige gedragsproblemen en/of agressie vertonen.

Deze patiënten vertonen meestal multidimensionale en complexe psychiatrische problemen, waarbij psychisch lijden zich voordoet in combinatie met gedrags- en sociale problemen. Het CHJT wil kwalitatieve multidisciplinaire behandelingen in een therapeutisch kader aanbieden die kunnen worden gekwalificeerd als ” weldoende ” behandeling. Deze multidisciplinaire zorgen hebben de bedoeling om, binnen het CHJT en in overleg met de netwerken voor mentale gezondheid, individuele begeleidingen aan te bieden waarbij de patiënt een actieve bijdrage levert aan zijn levensproject.

Het CHJT is bijzonder betrokken bij de hervorming van de mentale gezondheidszorg die tot doel heeft om het werken in netwerk te verbeteren (Project 107), en werkt nauw samen met onder meer de Initiatieven voor Beschut Wonen CASMMU.

Onze visie

”Een referentieziekenhuis zijn voor de opname van psychiatrische patiënten, gespecialiseerd in innovatieve forensische psychiatrie en met aandacht voor de eigen medewerkers”.

In de evolutieve context van de mentale gezondheidszorg wil het CHJT op efficiënte wijze een antwoord bieden op de zorgvragen in een aangepaste klinische omgeving, met als voorkeursgesprekspartners de FOD Volksgezondheid en de FOD Justitie in het kader van forensische situaties. Het nu al grote aantal samenwerkingen met andere instellingen heeft de bedoeling om klinische netwerken uit te bouwen voor een optimale zorgcontinuïteit, aangepast aan elke patiënt en aan elke stap in de klinische evolutie. Het CHJT staat in zijn invloedsgebied bekend voor de specificiteit en klinische vaardigheden inzake psychiatrie. Professionals in gezondheidszorg en justitie sturen in volle vertrouwen patiënten naar het ziekenhuis. Alle teams en medewerkers worden gemobiliseerd in de kader van de integratie van de continue verbetering in de dagelijkse praktijk. Dit alles met de bedoeling om patiënten te verzorgen in een sfeer van optimale veiligheid. Alle medewerkers krijgen bijzondere aandacht en werken graag in het CH Jean Titeca. Ongeacht of het gaat om medici, verpleegkundigen, administratieve krachten of arbeiders. Het welzijn van de medewerkers staat voorop. De gebouwen en infrastructuur is recent en aangepast aan het zorgaanbod en aan de modaliteiten van het verblijf met respect voor het milieu en de omgeving. Op elk niveau staan de beheerspraktijken garant voor efficiëntie en effectiviteit om CHJT bij te staan om te komen tot uitmuntendheid.

ook te bekijken

ADRES MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Luzernestraat 11,
1030 Schaerbeek

T : +32 2 735 01 60
info@chjt.be


TOEGANG TOT HET CENTRUM VIA

CONTACT MET ONS OPNEMEN

Bedankt voor uw bericht