AZUR

De begunstigden

Dit is een opnameafdeling met 21 bedden voor iedereen die een psychiatrische crisis doormaakt en observatie nodig heeft. Deze opname valt onder de wet betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke van 26 juni 1990.

Deze wet bepaalt dat een vrederechter, die elke patiënt voor de tiende dag van de opname ontmoet, verplichte psychiatrische zorg kan bevelen op basis van drie cumulatieve criteria (wat betekent dat alle 3 criteria tegelijkertijd aanwezig moeten zijn):

  • De persoon moet lijden aan een gedecompenseerde geestesziekte;
  • De mentale toestand van de persoon creëert een gevaarlijke situatie voor zichzelf of anderen;
  • De persoon weigert zorg en/of er is geen alternatief voor verplichte ziekenhuiszorg.

→ Als de rechter besluit om de maatregel niet te bekrachtigen, kan de patiënt worden ontslagen. Anders wordt de maatregel van ziekenhuisopname bevolen voor 40 dagen.

→ In functie van de klinische toestand van de patiënt, kan de maatregel worden verlengd met een “onderhoud”, dat niet langer dan 2 jaar mag duren. Een onderhoud is een zorgverplichting, die zowel binnen (voortgezette ziekenhuisopname) als buiten het ziekenhuis (poliklinische medische opvolging) kan plaatsvinden.

Deze omvat een snelle en strikte multidisciplinaire diagnostische evaluatie, onder meer om tegemoet te komen aan de termijnen opgelegd door de wet.

Het behandelingsplan van de afdeling

Onze afdeling richt zich op het opvangen van patiënten en het stabiliseren van psychiatrische crises.

Het doel van de behandeling is om de factoren te begrijpen die de crisis hebben veroorzaakt en om te werken aan het verlichten van de symptomen die tot de opname hebben geleid.

Het multidisciplinaire team ondersteunt elke patiënt door een therapeutische alliantie te creëren, zodat ze weer tot rust kunnen komen en hun relaties met anderen weer kunnen opbouwen. We werken samen met de familiale omgeving en met het externe zorgnetwerk.

Ons team bestaat uit twee psychiaters, een verpleegkundige pool, twee sociaal assistenten, twee klinisch psychologen, een gezinspsycholoog, een logistiek assistent, een kinesitherapeut, een ergotherapeut en een opvoeder.

Tijdens hun verblijf kunnen patiënten deelnemen aan verschillende therapeutische activiteiten op de afdeling, in het activiteitencentrum en buiten het ziekenhuis. Afhankelijk van hun klinische toestand kunnen patiënten ook geleidelijk profiteren van uitstapjes.

De verantwoordelijken

Psychiaters: Dr. Héloïse BOURBIER & Dr. Indiana ROSSO 
Hoofdverpleger: De heer Adrien DEFRAENE
Sociaal assistenten: Mevrouw Florence MINOR en Mevrouw Stéphanie VAN DER LINDEN

ook te bekijken

ADRES MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Luzernestraat 11,
1030 Schaerbeek

T : +32 2 735 01 60
info@chjt.be


TOEGANG TOT HET CENTRUM VIA

CONTACT MET ONS OPNEMEN

Bedankt voor uw bericht