Beheerscomités

De Raad van bestuur is de wettelijke vertegenwoordiger die de interne functie heeft om de vereniging te beheren en de externe functie heeft om de ziekenhuis te vertegenwoordigen ten overstaan van derden.

 Dr Pierre TITECA, voorzitter van de Raad van bestuur

 Dr. Zeliha ZINGIR, bestuurder

 Mevr. Anne DESMEDT, bestuurder

Het directiecomité is een beslissingsorgaan dat is opgericht om een efficiënt dagelijks beheer te verzekeren van de activiteiten van het CHJT.

De heer Alban ANTOINE, voorzitter van het directiecomité, algemeen directeur

Dr Pierre OSWALD, medisch directeur

Mevrouw Nolwenn DOFFENIES, personeelsdirecteur

Openstaande functie, directeur zorg en verpleging

De heer Philippe DELVAUX, administratief en financieel directeur

De heer Frédéric VAN ELST, directeur infrastructuur en logistiek

De medische adviesraad is het vertegenwoordigend orgaan van de ziekenhuisdokters waardoor deze betrokken zijn bij de besluitvorming van het ziekenhuis.
In dit kader geeft de adviesraad de beheerders advies over medische vraagstukken in het ziekenhuis en zaken die te maken hebben met de ziekenhuiswet.
De medische adviesraad (MR) heeft eveneens de opdracht om de kwaliteit van de medische praktijk in het ziekenhuis te faciliteren en te beoordelen en de samenwerking tussen de geneesheren in het ziekenhuis, met de andere personeelsleden van het ziekenhuis en met de huisartsen te vergemakkelijken.

Dr. Bruno PICCININ, voorzitter van de MR, kinderpsychiater

Dr. Frédéric VANDERZEYPEN, vicevoorzitter van de MR, psychiater

Dr. Lucie DE SMET, secretaris van de MR, psychiater

Dr. Patricio DI VIRGILIO, psychiater

Dr. Vincent DASSY, generalist

 

 

ook te bekijken

ADRES MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Luzernestraat 11,
1030 Schaerbeek

T : +32 2 735 01 60
info@chjt.be


TOEGANG TOT HET CENTRUM VIA

CONTACT MET ONS OPNEMEN

Bedankt voor uw bericht