Patiëntenpopulatie

Het ziekenhuis vangt volwassen patiënten en adolescenten voornamelijk onder forensische wettelijk statuut op (meer dan 90 % beschermingsmaatregel van de persoon met een mentaal gezondheidsprobleem, geplaatste geïnterneerden of probatie, mannelijke adolescenten die worden geplaatst ten gevolge van een overtreding of waarvan is vastgesteld dat ze in gevaar zijn of een problematische opvoeding hebben of die in observatie zijn geplaatst), alsook patiënten die ernstige gedragsproblemen en/of agressie vertonen.

Deze patiënten vertonen meestal multidimensionale en complexe psychiatrische problemen, waarbij psychisch lijden zich voordoet in combinatie met gedrags- en sociale problemen. Het CHJT wil kwalitatieve multidisciplinaire behandelingen in een therapeutisch kader aanbieden. Deze multidisciplinaire zorgen hebben de bedoeling om, binnen het CHJT en in overleg met de netwerken voor mentale gezondheid, individuele begeleidingen aan te bieden waarbij de patiënt een actieve bijdrage levert aan zijn levensproject.

Het CHJT is bijzonder betrokken bij de hervorming van de mentale gezondheidszorg die tot doel heeft om het werken in netwerk te verbeteren (Project 107), en werkt nauw samen met onder meer de Initiatieven voor Beschut Wonen CASMMU en het Psychiatrisch verzorgingstehuis Dr. Jacques Ley.

ook te bekijken

ADRES MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Luzernestraat 11,
1030 Schaerbeek

T : +32 2 735 01 60
info@chjt.be


TOEGANG TOT HET CENTRUM VIA

CONTACT MET ONS OPNEMEN

Bedankt voor uw bericht