ATOME

Dienst Atome – initiatief in het project Hervorming van de mentale gezondheidszorg (art. 107), ontwikkeld voor Oost-Brussel. 

Voorstelling

De dienst Atome biedt een antwoord op twee belangrijke opdrachten :

  • Netwerkbewaker: dienst ter ondersteuning van de netwerkbegeleiding

De functie netwerkbewaker is een dienst die ter beschikking wordt gesteld van de gebruiker, zijn netwerk en de partners van het project 107 in Oost-Brussel.

In de optiek van het behoud of de verbetering van het welzijn en de zelfstandigheid van de gebruiker waarbij de klemtoon wordt gelegd op zijn toestand, ondersteunt de netwerkbewaker het communicatie-, uitwisselings- en aanpassingsproces van de verschillende actoren in functie van de bekommernissen en de projecten van de gebruiker via de organisatie van overlegmomenten. Dit is het geval wanneer deze diensten niet door de gebruiker zelf of door de actoren van zijn netwerk(en) kunnen worden geleverd.

De vraag wordt gesteld door de netwerkactoren van de gebruiker (naasten, professionals, al dan niet van de mentale gezondheidszorg, of door andere personen of diensten die door hem worden geïdentificeerd), teneinde ondersteuning te vinden in hun begeleiding in het netwerk wanneer moeilijkheden ontstaan in het behoud van de continuïteit (netwerk dat verzadigd raakt, overbevraagd is, er moeilijkheden zijn om een netwerkverwijzer te vinden, moeilijkheden bij het overnemen van de zorg…).

De duur, het tempo en de uitvoeringsmodaliteiten van de opdracht als bewaker worden bepaald in functie van de behoeften, de projecten en de bronnen van de gebruiker en zijn netwerk.

De netwerkbewaker trekt zich progressief terug door het initiatief over te geven wanneer een of meerdere tussenkomende personen worden geïdentificeerd als netwerkreferent en in staat is om de werkmodaliteiten duurzaam in het netwerk te verankeren.

  • Telefoonpermanentie

De telefoonpermanentie heeft tot doel om een eerste gehoor te bieden en een doorverwijzing te doen naar een geschikte dienst in het actiegebied van de mentale gezondheid over het grondgebied van heel Brussel. Deze functie heeft dus tot doel om geïndividualiseerde doorverwijzingen te doen in functie van de vraag en de behoeften van de gebruiker. Er wordt een opvolging van de doorverwijzing voorgesteld (indien de persoon hiermee instemt) door de vragers opnieuw te contacteren. Het is eveneens nodig om een residentiële opname te voorzien als de toestand dit vereist.

De telefoonpermanentie is toegankelijk voor professionals (binnen het actiegebied van de mentale gezondheidszorg en daarbuiten), voor de naasten, de familie en de gebruikers.

Op dit moment bieden we een telefoonpermanentie aan tijdens de openingsuren van de dienst Atome (maandag 9 uur – 12:45 uur, dinsdag 9 uur – 16:45uur, woensadg 9 uur – 12:45 uur, donderdag en vrijdag 9 uur – 16:45 uur). 

Interventiegebied

Atome is actief in de zone Oost-Brussel, met andere woorden in de gemeente Haren, Schaarbeek, Evere, SPW, SLW, Oudergem en Etterbeek.

Doelpubliek

De functie netwerkbewaker kan worden gemobiliseerd voor personen:

  • van 16 tot 65 jaar ; 
  • gedomicilieerd in de zone Oost-Brussel, met andere woorden in de gemeente Haren, Schaarbeek, Evere, SPW, SLW, Oudergem en Etterbeek (prioritaire experimentele zone van het project) ; 
  • die een problematiek van mentale gezondheid vertonen ; 
  • die een veelvoudige begeleiding vereisen in een netwerk terwijl geen enkele actor instaat voor het communicatie-, uitwisselings- en aanpassingsproces van de verschillende actoren in functie van de bekommernissen en de projecten van de persoon ; 
  • die instemmen met de interventie van de bewakers.

Contact

Telefoon: 0490/114.146 of 0490/114.216

Openingsuren:

Maandag : 9 uur – 12:45 uur 

Dinsdag : 9 uur – 17 uur

Woensdag : 9 uur – 13 uur 

Donderdag en vrijdag : 9 uur – 17 uur

E-mail: atome@p107bxl-est.be 

Webpagina’s netwerk ontwikkeld over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van de hervorming ”op weg naar betere zorgen in mentale gezondheid” : www.107bru.be

Webpagina’s van Oost-Brussel : https://bruxelles-est.be 

Adres

Kolonel Bourgstraat 108A – 1030 Schaarbeek

 

ook te bekijken

ADRES MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Luzernestraat 11,
1030 Schaerbeek

T : +32 2 735 01 60
info@chjt.be


TOEGANG TOT HET CENTRUM VIA

CONTACT MET ONS OPNEMEN

Bedankt voor uw bericht