Unité HIC – LES OLIVIERS

De begunstigden

Dit is een zorgafdeling voor mannen en vrouwen die mensen op vrijwillige basis opneemt, op voorwaarde dat hun zorgnetwerk (naasten, externe teams, verwijzende artsen, enz.) tijdens de ziekenhuisopname erbij betrokken is.

Het behandelingsplan van de afdeling

De zorg wordt verleend in een crisiscontext, voor een periode van drie weken, indien nodig tweemaal verlengd. Na een toelatingsgesprek in aanwezigheid van de aanvrager, wordt het zorgnetwerk gevraagd om deel te nemen aan overlegvergaderingen tijdens de 1e week, de 3e week en, indien nodig, de 6e en 9e week. In samenwerking met elke patiënt zal het multidisciplinaire team de therapeutische voorstellen implementeren die bij opname met de patiënt en zijn aanvrager zijn gedefinieerd. Er wordt een verbinding met het zorgnetwerk georganiseerd wanneer de patiënt wordt ontslagen.

De verantwoordelijken

Psychiaters: 
Hoofdverpleger: De heer Michel KATANGA
Sociaal Assistent: De heer Kenny KAZADI

ook te bekijken

ADRES MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Luzernestraat 11,
1030 Schaerbeek

T : +32 2 735 01 60
info@chjt.be


TOEGANG TOT HET CENTRUM VIA

CONTACT MET ONS OPNEMEN

Bedankt voor uw bericht